StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
InformationStudiematerialet
 
flashfilm

Vad är syftet med studiematerialet?  Studiematerialet består av två filmer och handledning till dessa.

Den första filmen handlar om dövmedvetande - kampen för teckenspråket och vår rätt till
teckenspråk samt hur teckenspråket fick en bättre ställning.

Teckenspråkets ställning har stärkts under åren men det har inte varit en enkel process. Många
faktorer har påverkat. Det är viktigt att allt dokumenteras så att vi får kunskap om att teckenspråket
är ett språk – vårt eget språk. Det är även viktigt att förstå dövas tvåspråkighet och hur dövas
rättigheter till teckenspråket utvecklades.

Den andra filmen handlar om dövkultur. Vi visar exempel på olika synsätt och förklaringar till vad
dövkultur är. Syftet är att skapa en djupare diskussion i ämnet.

Vår målgrupp är i första hand döva och hörselskadade ungdomar i högstadie- och gymnasieålder men
materialet passar även för andra.

Vill du veta mer om medverkande organisationer i projektet finns webbadresser i DVD-fodralet och i
handledningen.

Vi hoppas att materialet används regelbundet och att du får stor nytta av det.
 
DVD skivor från Dövkultur och Dövmedvetande

Titel: Dövmedvetande
Speltid: 1 tim 6 min
Textning: Svenska
Prod. år: 2009
Titel: Dövkultur
Speltid: 48 min
Textning: Svenska
Prod. år: 2009
 
 

Dövmedvetande" och "Dövkultur" finns att köpa i SDR:s webbutik

Dövmedvetande 225:-
Dövkultur 225:-
Dövmedvetande + Dövkultur 340:-