StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
InformationStudiematerialet
 
flashfilm

Du kan få mer information om bakgrunden och hur projektet utvecklats.

Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Stockholms Dövas Ungdomsråd och
Stockholms Dövas Förening har tillsammans genomfört projekten ”Teckenspråksmanifestationen”
och TU (Teckenspråk och Utbildning).  Allmänna arvsfonden har finansierat dessa projekt.  Syftet har
varit att döva och hörselskadade barn och ungdomar ska få grundläggande kunskaper om
teckenspråket och dess historia och utvecklas individuellt och få ökad självkänsla och därmed
motiveras att agera intressepolitisk inom sin förening.

En av aktiviteterna i projektet har varit en stor turné till landets fem specialskolor, årskurserna 5-10.
Där genomfördes temadagar och samtal med elever och lärare om dövhistoria och dövmedvetande.