StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
DövkulturDöv sättEtnicitetDeafHoodVad är De via?
 
flashfilm

Devia – vad är det för något?

Devia är en förkortning där ”De” står för Deaf,  ”v” för visuell, ”i” för image (bild) och ”a” för art
(konst).

Devia är målningar, foto, bild och form. Det finns två delar i detta. Dels döva aktörer och filmare dvs
rörlig del och dels fast form som är Devia.

Många döva konstnärer kände sig osäkra på vad som är speciellt med döv konst, när det gäller kvalité
och nytta. Detta diskuterades i början på 70-talet bland döva konstnärer. ”Deaf art” fanns – men det
saknades något.

Devia togs fram som ett manifest vid Deaf Way 1989.   Deaf Way anordnades vid Gallaudet University
och samlade konstnärer, fotografer och andra från hela världen, och på så sätt spreds Devia över
världen. Syftet med Devia-manifestet var att ge döva konstnärer respekt. Devia handlar om döva
personers upplevelser, erfarenheter och kultur. En förklaring: När jag som döv växer upp och samlar
på mig visuella intryck, upplever glada och roliga tillfällen och samlar på mig Deafhoodkänslor, så 
kan jag översätta dem till konst – t ex i en målad tavla. Tavlan visar då mina känslor, som döv. Denna
konst skapas antingen medvetet eller omedvetet men får ändå fram ”dövnerven”.

Devia underlättar diskussioner om dövkultur. Ett exempel: Om vi besöker ett konstmuseum i ett
annat land och betraktar en tavla som beskriver samhällskamp och krig, så kan vi dra slutsatsen att
det är konstnärens upplevda erfarenheter och känslor i just denna kultur som avbildas.

Det är på samma sätt när man ser på konst skapad av döva. Då kan man resonera utifrån dövkultur
och dövas erfarenheter och finner intressanta igenkänningstecken och bakgrund. Detta är Devia. I
konstvärlden accepterar en del denna dövkultur.

Devia kan förekomma i olika grupper. Det kan finnas hos hörande som vuxit upp i en döv familj och
anammat dövkulturen, eller hos hörande som är gifta med döva och därmed blivit en del av
dövkulturen.

Kom ihåg skillnaden mellan Devia och den rörliga delen som är teater film m m.