StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
DövkulturDöv sättEtnicitetDeafHoodVad är De via?
 
flashfilm

Det är Paddy Ladds syn på dövkultur som har med teorin om kolonialism att göra. Jag ska inte ta upp
allt. Bara Paddys syn på vad dövkultur är. Det skiljer sig mycket från Anna, Thomas och Harlans syn på
dövkultur. Hans syn handlar inte om vad dövkultur är i detalj. Den är speciell och har en annan
förklaring. Du får se senare. Paddy är döv och växte inte upp i teckenspråksmiljö. Han hann bli 22 år
innan han kom in i dövvärlden. Han forskar i ämnet dövstudie på Bristol University i England (rättelse:
han är inte professor som sägs i videoavsnittet utan doktor). Hans specialområde är dövkultur och
kolonialism. Kolonialism, det innebär en stormakt som erövra en mindre makt. Han har skrivit en bok
som handlar om Deafhood.