StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
DövkulturDöv sättEtnicitetDeafHoodVad är De via?
 
flashfilm

Dövkultur, är det bara till för döva och dess värderingar? Nej, det finns andra definitioner. Jag
presenterar nu perspektiv två. För att få en uppfattning om dövkultur är det kanske lättare att
jämföra med andra kulturgrupper. Harlan Lane är professor i psykologi och lingvistik på Northeasten
University i Boston, USA. Hans specialområden är dövkultur och teckenspråk. Han har fått flera
akademiska utmärkelser i och av flera olika länder. Harlan är en viktig person inom dövkultur och
teckenspråk. Han har sagt i många år att döva inte ska anses som en grupp funktionshindrade men
däremot som en etnisk folkgrupp. Det är en grupp som har social samvaro, gemensamt språk och
kultur. En grupp som uppfyller kriterierna som bl a är värderingar och normer. Enligt Harlan uppfyller
döva dessa kriterier och skulle godkännas som en etnisk folkgrupp.