StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
DövkulturDövas sättEtnicitetDeafHoodVad är De via?
 
flashfilm

Thomas Holcomb är döv och i hans familj har man haft döva i flera generationer tillbaka. Han är
professor i ämnet dövstudie på Ohlone College Fremont i Kalifornien. Han undervisar både döva och
hörande och har skrivit flera böcker om dövkultur.

Anna Mindess är hörande och har arbetat som tolk i över 25 år i USA. Hon är insatt i både hörandes
kultur och dövkultur och hur kulturkrockar kan uppstå. Hennes ambition är att döva och hörande ska
förstå varandra, exempelvis i en tolksituation. Hon har skrivit en bok om dövkultur. 

Thomas och Anna har tillsammans gjort material om dövkultur och film om kulturkrockar mellan
döva och hörande. De har särskilt beskrivit dövas sätt och beteende och orsaken till dövas inre
värderingar.