StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
Vad är dövkulturDövsättEtnicitetDeafHoodVad är De via?
 
flashfilm

Vad är dövkultur? Dövkultur är dövas sätt, beteende och värderingar.  Hur kopplar man ihop språk
och kultur, dvs teckenspråk och dövkultur?  Här ger vi olika exempel på vad dövkultur är, varför
kulturkrockar uppstår och varför dövkultur är viktigt.