StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
DövmedvetandeAudismDeafhood
 
flashfilm

Vad är Deafhood(2)? Det är ett engelskt ord, där deaf betyder döv och hood läggs till Deaf. I engelskan
finns ordet Deafness som är allmänt vedertaget och utgår ifrån ett medicinskt perspektiv. Många
döva upplever Deafness(3) som mycket negativt – något om att tycka synd om döva.  Döva själva tycker
att döv är något fint och positivt och vill hellre lägga till den positiva laddningen ”hood” i stället för
”ness” . 

1993 beskrev Paddy Ladd, döv och forskar i dövstudier vid Bristol University, det positiva ”Deafhood”
i en artikel. I den akademiska världen användes begreppet ”Deafhood”, men inte bland allmänheten.
Först 2003 kom den omfångs- och innehållsrika boken ”Understanding  Deaf Culture – in Search of
deafhood" ut. Bokens budskap spreds även till Sverige och övriga Norden, och det diskuterades
mycket om vad Deafhood betyder
.
Kärnan i Deafhood kan beskrivas som händelser i Frankrike, Europa och i USA före 1881, då det rådde
en positiv syn på döva. Efter Milanokonferensen 1881 när oralismen tog över förändrades synen på
döva och blev mer negativ. Döva skämdes för att använda teckenspråket, man gömde sig, man
försökte spela hörande.

En förändring påbörjades i slutet av 1970-talet med dövmedvetanderörelsen, och kampen för rätten
till teckenspråket. Samtidigt påbörjades utvecklingen av en tvåspråkig dövskola. Men en sak fattades,
dövkulturen. I Deafhood tryckte man på att döva inte bara hade rätt till sitt språk, utan också rätt till
dövkultur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Deafhood = dövskap (som en positiv tillgång) (3) Deafness  = dövhet (medicinsk brist på hörsel)