StartsidanDövmedvetandeDövkulturStudiematerialLänkar
DövmedvetandeAudismDeafhood
 
flashfilm

I denna unika film berättar flera personer om kampen, rätten till teckenspråk och om den ökade
medvetenheten och stoltheten.  Teckenspråkets ställning har stärkts under åren, men kampen har
inte varit enkel. Många faktorer har påverkat. Det är viktigt att allt dokumenteras så att vi får
kunskap om att teckenspråket är ett språk – vårt eget språk. Det är även viktigt att förstå dövas
tvåspråkighet och hur dövas rättigheter till teckenspråket har utvecklats.

Låw:
Grunden till dövmedvetande är att en döv kan säga till hörande att ”jag är döv och att jag behöver
teckenspråk för kommunikation”. ”Detta behövs för att jag är döv. Jag ska inte be om ursäkt eller
behöva skämmas för det.  Jag ska kunna säga det rakt ut till hörande . Det är dövmedvetande.

(Tack till dansk dövfilm)